Medlemmar i KAM

Vi är yrkesverksamma medlemmar i KAM.

  • Vi alla har en godkänd basmedicin och komplementär- och alternativmedicinsk utbildning.
  • Tillhör ett yrkesförbund som inte är medlem i KAM. Eller
    ett förbund som är medlem i KAM men inte är Auktoriserad & kvalitetssäkrad.
  • Har ansvarsförsäkring och följer KAM´s etiska regler.

 

Fullständig lista kommer strax.