STYRELSEN

Ordförande: Irén Svensson-Nylén 
Ordforande@kam.tm
070-582 12 11
Förbund: SHR

Sekreterare: Camilla Lodin
Sekreterare@kam.tm
070-247 65 63
Förbund: SHR

Kassör: Monika Swärd Albers 
kassor@kam.tm

0708-33 89 14
Förbund: SNS, SHR

SFRF- Ledamot: Rose-Marie Andersson
sfrf.kam@kam.tm
070-670 29 21
Förbund: SFRF

SHR-Ledamot: Camilla Lodin
shr.kam@kam.tm
070-2476563
Förbund: SHR

NHF-Ledamont: Ingegerd Berggren
nhf.kam@kam.tm
070-733 18 05
Förbund: NHF

SNS-Ledamot: Greger Söderlund
greger.kam@kam.tm
0435-554 53
Förbund: SNS

Suppleant: Jessica Kann Walin
sns.kam@kam.tm
070-602 01 11
Förbund: SNS

Suppleant:  Johanna Bjurström
johanna.kam@kam.se
0733-940 007
Förbund: SHR

VALBEREDNINGEN

Thomas Berggren – Sammankallande
thomas.kam@kam.tm
070-36 39 912
Förbund: SHR

Kjell Söderlund
kjell@nelfab.com
0435-529 78
Förbund: SNS

ANSVARSNÄMD

Jörgen Åswärd
jorgen.kam@kam.tm

Gert Eselböck
gert.kam@kam.tm

Auktorisation & Kvalitetssäkring
Jessica Kann Wahlin
auktorisation@kam.tm
070-602 01 11