STYRELSEN

Ordförande: Irén Svensson-Nylén Förbund: SHR
info@kam.tm
070-582 12 11

Kassör: Greger Söderlund Förbund: SNS                                                             greger@nelfab.com 
0435-554 53

Sekreterare: Camilla Lodin Förbund: SHR
camilla@homeopaten.nu
070-2476563

Ledamot: Stefan Bokström Förbund: SFRF
stefanbtcm@gmail.com
070-5867949

Ledamot: Cathrine Jonsson  Förbund: SNS                                            cathrine@halsoanalysen.se                                                                                                                    070-6536955

Ledamont: Ingegerd Berggren Förbund: SHR
iberggren.nhf@gmail.com
070-733 18 05

Suppleant: vakant

VALBEREDNINGEN
Thomas Berggren
Sammankallande
thomas.kam@kam.tm
070-36 39 912
Anette Ivarsson
naturzonen.anette@gmail.com                                                                                                      0707-998885

ANSVARSNÄMD: en medlem från varje medlemsförbund

UTSKOTT i KAM

Forskningsutskottet
Lena Lärkfors
Förbund: SHR