KAM`S fonder & Vänner

Blev allt det här för tungt? Men du tycker ändå det är en bra idé och något du vill stödja och följa?
Då kan du bli en KAM-VÄN !!!

KAM’s VÄNNER
KAM’s Vänner är tänkt för dig som är intresserad av eller användare av Komplementär- och Alternativ Medicin i Sverige.

Det kan vara allt från företag, privatpersoner som är
patient eller konsument, till allmänt intresserade av området, patientföreningar och myndighetspersoner m.fl. som vill stödja branschen och hålla sig informerade.

Vi i KAM arbetar för att stärka komplementär- och alternativmedicinens position på hälsovårdsmarknaden i Sverige.
KAM är en branschorganisation för samtliga förbund inom Komplementär och Alternativ Medicin/Traditionell Medicin (KAM/TM), samt en statlig remissinstans inom området.
Du kan stödja KAM’s arbete och värna om fortsatt kompetent och kvalitativ komplementär- och alternativmedicin i Sverige genom att bli medlem i KAM’s Vänner.

Anmäl dig genom att betala in 200 kr till vårt plusgiro 486 14 88-7
eller bankgiro 5261-7248, ange ditt namn och adress och mailadress. Eller helt enkelt använd Swish: 123-14 36 302
Till: vanner@kam.tm

På detta sätt är du med och stödjer KAM´s verksamhet och fortsatta utveckling av komplementär- och alternativmedicinen i Sverige.

Ditt bidrag behövs!
Här kan du själv ladda ner flygblad med information om KAM-vänner, att dela ut!
KAM-vän A4
KAM-vän A5

KAMs fonder
Vänligen använd Pg. 13 03 37-9
Swish: 123-14 36 302 ange dina önskemål vad bidraget ska användas till.

Föreningen KAM verkar för alla utövare inom komplementär- och alternativ medicin i Sverige. KAM verkar för att sprida information om de olika förbundens verksamheter och terapier. Samt verkar för att finna fonder och hjälp till att kunna bedriva forskning inom KAM-terapier i Sverige. Samt verkar för att finna politiska lösningar för att stödja och hjälpa medlemsförbunden, medlemmarna samt deras patienter. Lika rätt till lika vård i Sverige.
Istället för att ta emot presenter på din årsdag kan dina vänner donera en KAM-peng.

Birgit Söderlunds minnesfond

KAM- Kommittén för Alternativ Medicin instiftade från familjen Söderlund en minnesfond för Birgit Söderlund. På denna minnesfond kan inbetalningar ske löpande från personer som vill stödja fondens syfte. Birgit Söderlunds minnesfond har till syfte att stödja forskning inom Homiatrik och forskning som utförs av en Homiatriker inom komplementär- och alternativmedicinska områden.
Begravningsgåvor eller bidrag till Birgit Söderlunds minnesfond eller andra frivilliga donationer – vänligen använd Pg. 13 03 37-9.