KAM-AUKTORISATION, ansökan

Så här gör du…….. Ansökning
Auktorisationen är öppen för alla som uppfyller
KAMs auktorisationsnorm.
För närvarande har KAM två olika auktorisationer:

KAM AUKTORISERAD & KVALITETSSÄKRAD KROPPSTERAPEUT 30 p.

KAM AUKTORISERAD & KVALITETSSÄKRAD KOMPLEMENTÄR- OCH ALTERNATIVMEDICINARE 60 p.

KAM AUKTORISERAD & KVALITETSSÄKRAD KROPPSTERAPEUT 30 p. Med en basmedicinsk utbildning motsvarande minst 30 p. i enlighet med den norm KAM har tagit fram samt utbildning i minst en godkänd kroppsterapi så kan du ansöka här.

KAM AUKTORISERAD & KVALITETSSÄKRAD KOMPLEMENTÄR- OCH ALTERNATIVMEDICINARE 60p. Med en basmedicinsk utbildning motsvarande minst 60 p. i enlighet med den norm KAM har tagit fram samt utbildning i minst en godkänd komplementär- och alternativmedicinsk behandlingsform så kan du ansöka här.
Du skall även kunna uppvisa:
Fullvärdigt medlemskap i ett yrkesförbund, godkänt av KAM, inom den komplementär- och alternativmedicinska sektorn med krav på adekvat och gedigen utbildning.

Auktorisationsansökan och inbetalningen görs endast en gång.
Kvalitetssäkringen granskas av auktorisationsrådet årligen. Den kvalitetssäkrade ansvar själv för att förnya sin ansökan och att erlägga den årliga avgiften.

Vad får du mer som auktoriserad?
Marknadsföring

 • Du får ett aktuellt auktorisationsbevis att visa upp för myndigheter, media och allmänhet.
 • Plats på KAMs hemsida under auktoriserade och kvalitetssäkrade Komplementär- och Alternativmedicinare och Kroppsterapeuter.
 • Information om KAMs annonsering och införande i media.
 • På dina visitkort och i annonser m.m. får du visa upp din auktorisation och ditt registreringsnummer från KAM du kan även använda KAMs logga i din marknadsföring.
 • Information och kontakter
 • Löpande information.
 • Hjälp i försäkringsfrågor.
 • En kontaktperson för auktorisations- och kvalitetssäkringsfrågor.
 • KAMs etiska regler.
 • Information från KAMs Ansvarsnämnd och Etiska råd.
 • Informationsblad om KAMs vänner.
 • Lista över fonder som patienter kan söka för att erhålla ekonomisk hjälp till komplementär- och alternativmedicinsk behandling.
 • KAMs hemsida, där finns du och ditt företag med.

Ansökan
Om du vill ansöka om att bli auktoriserad Komplementär- och Alternativmedicinare måste detta ske på speciella ansökningshandlingar. De ansökningsblanketter som du behöver är:

Så här gör du:

  • Fyll i ansökan med din kontakt- och företagsinformation.
  • Skicka intygen på din komplementära- och alternativmedicinska utbildning till den utbildningsansvarige i ditt förbund. Den person skriver under intyget och godkänner därmed din utbildning för den komplementära- och alternativmedicinska terapin.
   Skicka därefter dessa intyg och kopior på dina betyg och intyg från din basmedicinska utbildning.
   Två personer ska vidimera kopiorna.
  • Ditt förbund granskar din terapiutbildning och KAM granskar din basmedicinska utbildning för godkännande.
  • Skicka därefter in den kompletta ansökan till KAMs kontor. Se adress längre ned.
  • Betala Auktorisationsavgiften på 1.500 kr (en engångssumma). 
  • Den årliga kvalitetssäkringsavgift ingår det år du ansöker om din auktorisation.
   Självklart är du redan medlem i KAM. Medlemskapet kostar 200 kr per år.
   Betalas in till Pg. 486 14 88-7.

  Vänligen skicka sedan underlagen per post till:
  KAM – Kommittén för Alternativ Medicin
  Box 1468, 114 79 STOCKHOLM

Auktorisationsrådet har sammanträde fyra gånger per år så det tar sedan cirka två månader, om handlingarna är fullständiga, innan du erhåller din auktorisation.
I handlingarna får du auktorisationsbevis, KAMs etiska regler, kvalitetssäkringsmärke, giltigt innevarande period, (1 maj – 30 april) samt information om KAM.

Övriga frågor kan ställas till : auktorisation@kam.tm

Beräkning av KAM-poäng
Vi har anpassat studieplanen enligt ECTS (2007) poängsystem.
Enligt det systemet motsvarar 1,5 p heltidsstudier under en arbetsvecka eller 40 timmars studier inklusive självstudier. Normalt består läsåret av två terminer om 20 veckor vardera. Sålunda motsvarar ett års heltidsstudier 60 p. Sommarkurser kan tillkomma där heltidsstudier under sommaren är 15 p.