Hösten 2016

Nyhetsbrev från KAM
Nya KAMs nyhetsbrev nr 1, september 2016

Här kommer KAMs första nyhetsbrev. Vi är så glada för nya KAM!
KAM kommer att skicka ut nyhetsbrev kontinuerligt med de viktigaste frågorna vi driver just nu. Din uppgift är att förmedla detta vidare till dina förbundsmedlemmar via medlemsregistret.
Det är fortfarande bråda tider för att stoppa chockhöjningen av registreringsavgiften på homeopatiska och växtbaserade naturläkemedel!
Ni som förbund i KAM ombeds förmedla denna information till era medlemmar, då vi i KAM stöder denna namninsamling som genomförs av NHF – National Health Federation Sweden. Intentionen är att samla in 100 000 namn som tillsammans med skrivelsen kommer att skickas till berörda myndigheter och politiker, alternativt överlämnas personligen. (I Schweiz vann man samma kamp genom att samla in just den mängden namn). Vi uppmanar alla att gå in och skriva på såväl terapeuter, deras kunder/besökare och andra som är intresserade av dessa frågor för att behålla individens rätt till valfrihet inom hälsovård.

http://www.skrivunder.com/regering_och_lakemedelsverk__sluta_att_doda_alternativmedicinen

KAM uppmanar alla terapeuter att lägga ut en lista i väntrummen, se PDF-fil.
Skicka därefter ifyllda listor till KAM-ledamot Irén Svensson-Nylén, Helheten, Norra Greve Rosengatan 3, 703 64 Örebro, senast 15 november 2016.

Dessutom arbetar KAM med följande heta frågor:

 • Att skapa ett gemensamt nordiskt regelverk.
 • Att behandla komplementär- och alternativmedicinska frågor inom EU.
 • Att sprida information och öka patientsäkerheten när det gäller komplementära- och alternativmedicinska behandlingsmetoder.
 • Att skapa en dialog mellan utövare av komplementära- och alternativmedicinska behandlingsmetoder och berörda myndigheter i fackliga, etiska och juridiska frågor samt i utbildningsfrågor.
 • Att befrämja rätten för yrkesverksamma terapeuter att få utöva komplementär- och alternativmedicinska terapier i Sverige.
 • Att ge individen rätt att fritt välja terapiform.
 • Att försvara individens rätt till valfrihet inom sjukvården.
 • Att få behandla barn under 8 år
 • Att avskaffa moms på komplementär- och alternativmedicinska behandlingar.
 • Att bejaka en god utbildningsnivå hos de ingående förbundens medlemmar.
 • Att få komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer erkända av regering och riksdag.

Finns någon på ert förbund som driver dessa frågor idag eller är intresserade av att jobba med dem? Hör av er till KAM på info@kam.tm

Notera även KAMs årsmöte 3 mars 2017 kl. 16-17.30 i Stockholm.
Vi inleder samma dag kl 10.00 med rapporter från inbjudna representanter från Läkemedelsverket, Socialverket, Skatteverket, politiker och @Medicinalstyrelsen, samt paneldebatt med KAM och medlemsförbunden.

Kvällen avslutas med mingel.

Varmt välkomna! Den här dagen får ni inte missa!

KAM – Kommittén för Komplementär och Alternativ Medicin