FÖRBUND i KAM

Förbund inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige kan bli medlem i KAM.
Förbunden besitter ovärderliga kunskaper om sina respektive terapiformer, t ex homeopati, akupunktur, etc. Dessa kunskaper behövs vid diskussioner med myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt.
Eftersom KAM är en remissinstans till statliga organ som t ex. Socialdepartementet, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket samt världshälsoorganisationen WHO behöver vi all den kunskap som förbunden och dess medlemmar har, för att i våra svar ge en bild av vad den svenska Komplementär- och alternativmedicinen tycker.
Medlemsförbund förbinder sig att ställa krav på att de enskilda yrkesverksamma terapeuterna har ansvarsförsäkring och följer KAM’s etiska regler, samt ansvarar för att medlemmarna lyder under gällande regler för auktorisation- och kvalitetssäkring.

SFRF – Svenska Fotzon- och Reflexologiförbundet SFRF
www.zonterapi.nu
Förbundsordförande
Stefan Bokström
035-18 82 65
stefanbtcm@gmail.com

SNS – Svenska Naturmedicinsks Sällskapet sns
www.sns.nu
Förbundsordförande
Cathrine Jonsson
0706-53 69 55
cathrine@halsoanalysen.se

SHR – Svenska Homeopaters Riksförbund        SHR-logotyp
www.svenskahomeopater.se
Förbundsordförande
Irèn Svensson Nylèn
070-582 12 11
iren.svensson.nylen@hotmail.com

FÖR EN FRISKARE GENERATION- KAM BRANSCHORGANISATION.