Försäkran för KAM:s årliga Kvalitetssäkring

Försäkran för KAM:s årliga Kvalitetssäkring

för Auktoriserad Komplementär- och Alternativmedicinare och
Auktoriserad Kroppsterapeut

Stad och datum:………………………………………………………………………………………………………………….

Förbund och dess förkortning:…………………………………………………………………………………………….
Verifiera ditt förbund med kopia på för året giltigt medlemsbevis.

Auktorisationsnummer:……………………         Födelsedatum:……………………………………………………….
Ifylles endast av den som redan erhållit auktorisation.

ADRESSUPPGIFTER
Meddela om det skall vara företagets adress eller annan, telefon, e-mail och egen hemsida du vill ha utskriven på KAM:s hemsida.
ÿ – JA, använd de här uppgifterna                        ÿ – Nej använd uppgifterna på det bifogade visitkortet

Namn:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Företagets adress:…………………………………………………………………………………………………………………

Adress:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Postnr och Ort:………………………………………………………………………………………………………………………

Tfn:………………………………………………………………………………..

Mejladress:…………………………………………………..

Hemsida…………………………………………………………………………

Försäkringsbolag:………………………………………..Ansvarsförsäkrings nr:…………………………………….

Förbundsordförandes namn:…………………………………………………………………………………………………..

Tfn och mejladress:………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….
Namnunderskrift

Jag intygar att jag följer KAM:s krav om etiska regler. Betalar in 200 kr, om jag är medlem i ett KAM anslutet förbund, eller 600 kr om jag inte är medlem i ett KAM anslutet förbund.
Pg. 129 79 29-0, tillhörande KAM- Kommittén för Alternativ Medicin, Auktorisationskonto för den årliga avgiften till KAM:s kvalitetssäkring.
Därefter erhåller jag det årliga kvalitetssäkringsmärket
Skickas till:
KAM – Kommittén för Alternativ Medicin,
c/o Wallin
Tosterö Bråtorp 2,
645 93 Strängnäs