BRANSCHORGANISATIONENS UPPBYGNAD

KAM’s har efter extra årsmötet i mars 2012 ändrat om i sin organisation, för ett effektivare arbete via sin styrelse.

KAM-Organisationsplan-2012.jpg