BRANSCHORGANISATIONEN KAM´S MEDLEMSFÖRBUND

FÖRBUND

Altiva förbund inom KAM.

SNS – Svenska Naturmedicinska Sällskapet
                  sns

www.sns.nu

SFRF – Svenska Fotzonterapi-Reflexologiförbundet
SFRF   
 www.zonterapi.nu  

SHR- Svenska Homeopaters Riksförbund
www.svenskahomeopater.se

NHF – Nordiska Homeopat Förbundet
www.nhf-homeopati.se

FÖRBUND

Förbund inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige kan bli medlem i KAM.

Förbunden besitter ovärdeliga kunskaper om sina respektive terapiformer, t ex homeopati, akupunktur, etc. Dessa kunskaper behövs vid diskussioner med myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt.

Eftersom KAM är en remissinstans till statliga organ som Socialdepartementet, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket samt världshälsoorganisationen WHO behöver vi all den kunskap som förbunden och dess medlemmar har, för att i våra svar ge en bild av vad den svenska Komplementär- och alternativmedicinen tycker.

Medlemsförbund förbinder sig att ställa krav på att de enskildt yrkesverksamma terapeuterna har ansvarsförsäkring och följer KAM’s etiksa regler samt ansvarar för att medlemmarna lyder gällande regler för auktorisation, kvalitetssäkring och registerföring.