KAMs årliga KVALITETSSÄKRING- ansökan

KAMs årliga KVALITETSSÄKRING

KAMs årliga kvalitetssäkring innebär en granskning av att yrkesutövaren är:

  • Auktoriserad av KAM
  • Medlem i ett av KAM godkänt yrkesförbund
  • Ansvarsförsäkrad
  • Ansvarig och förbinder sig att följa KAMs etiska regler samt för branschen tillämpliga lagar och förordningar
  • Kvalitetsgranskad av KAMs etiska nämnd i sitt yrkesutövande när det gäller etiska regler, lagar och förordningar inom branschen årligen.En kvalitetssäkrad terapeut finns med sina kontaktuppgifter på KAMs hemsida.
    En terapeut med KAMs kvalitetssäkring har ett auktorisationsbevis på vilket den årliga kvalitetssäkringsmärke är fäst.

Ansökan kvalitetssäkring

Då får i början av varje år efter din ansökan en faktura.
Du ansvarar för att meddela eventuella ändringar i din verksamhet till KAM.
När betalning kommit KAM tillhanda  och granskningen är godkänd får du det giltiga kvalitetssäkringsmärket för den nya perioden, per post. Detta ska fästas på auktorisationsbeviset.
Den årliga kvalitetssäkringsavgiften är:
250 kr inkl. moms för medlem i KAM anslutet förbund.
600 kr inkl. moms för medlem som ej är med i KAM-anslutet förbund.

Har du ytterligare frågor? kontakta oss via auktorisation@kam.tm