Associerade medlemsförbund

ASSOCIERADE MEDLEMSFÖRBUND

Som stödförbund till KAM antas förbund inom branschen som uppfyller samma krav som fullvärdiga medlemmar, men som ej uppfyller basmedicin enlighet med KAM:s normer.
Ni kanske inte har basmedicinska krav i er utbildning, ej någon ansvarsförsäkring, eller det kan finnas någon annan anledning. Hör av er så tittar vi igenom det.

Välkommen med er ansökan till auktorisation@kam.tm