ANSVARSNÄMND & UTSKOTT I KAM

ANSVARSNÄMND Till KAMs ansvarsnämnd kan du lämna in synpunkter och klagomål gällande någon eller något som berör KAMs medlem/medlemmar. Nämnden är inte juridiskt ansvarig men är förpliktigad att hantera ärenden under sekretess och gällande lagstiftningar. Vid ett eventuellt ärende hänvisar vi till styrelsen. info@kam.tm

UTSKOTT
Auktorisation & Kvalitetssäkrings utskottet ansvarar för ansökningar från medlemmar som önskar ansöka om KAM auktorisation. Att ärendet hanteras och följs upp. De ansvarar också för granskningen och uppdateringen av KAMs kvalitetssäkring, att de angivna reglerna följs och att kraven uppfylls.
Forskningsutskottet har till uppgift att vara styrelsen behjälplig vid ärenden som gäller forskning inom KAM och KAV området samt informera styrelsen och medlemmarna om senaste forskning, inom tidigare nämnda områden.