OM KAM

KAM är en branschorganisation för yrkesverksamma terapeuter
och förbund inom komplementär- och alternativmedicinska sektorn.

KAM arbetar för att stärka komplementär- och alternativmedicinens position på hälsovårdsmarknaden i Sverige.

KAM är ett kunskapscenter med expertis och sakkunskap inom traditionell medicin och komplementär och alternativmedicin (TM/KAM).

KAM är en officiell remissinstans.

VAD ÄR KAM?

MÅLSÄTTNING OCH ÄNDAMÅL

KAM är en branschorganisation för förbund och yrkesverksamma terapeuter inom komplementär- och alternativmedicinska sektorn i Sverige.

KAM har som ändamål att vara forum för samverkan mellan yrkesförbund, terapeuter och skolor inom komplementär- och alternativmedicin samt företräda branschens gemensamma intressen.

KAM auktoriserar och kvalitetssäkrar yrkesverksamma terapeuter för patienternas trygghet.

KAM samarbetar med socialstyrelsen, läkemedelsverket och statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) samt andra statliga organ i komplementär- och alternativmedicinska frågor.

KAM verkar för:

 • Att behandla komplementär- och alternativmedicinska frågor inom EU.
 • Att sprida information och öka patientsäkerheten när det gäller
  komplementära- och alternativmedicinska behandlingsmetoder.
 • Att skapa en dialog mellan utövare av komplementära- och alternativmedicinska behandlingsmetoder och berörda myndigheter i fackliga, etiska och juridiska frågor samt i utbildningsfrågor.
 • Att befrämja rätten för ýrkesverksamma terapeuter att få utöva komplementär- och alternativmedicinska terapier i Sverige.
 • Att ge individen rätt att fritt välja terapiform, oavsett ålder.
 • Att försvara individens rätt till valfrihet inom sjukvården.
 • Att avskaffa moms på komplementär- och alternativmedicinska behandlingar.
 • Att bejaka en god utbildningsnivå hos de ingående förbundens medlemmar.
 • Att få komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer erkända av regering och riksdag.

KAMs VISION 2019-2020

 • Att delta i det nordiska regelverket NSK för KAM.
 • Att sprida information och öka patientsäkerheten när det gäller komplementära- och alternativ medicinska behandlingsmetoder.
 • Att ge individen rätt att fritt välja terapiform, oavsett ålder.
 • Att försvara individens rätt till valfrihet inom sjukvården.
 • Att avskaffa moms på komplementär- och alternativmedicinska behandlingar.
 • Att bejaka en god utbildningsnivå hos de ingående förbundsmedlemmar.
 • Att få med fler förbund och medlemmar som inser vikten av att enas i en stor paraplyorganisation för Alternativa behandlingsmetoder och alternativ medicin.
 • Vara flitiga med att svara på alla remissronder angående alternativa metoder.
 • Annonsera och informera allmänheten om KAM.
 • Att verkställa utbildningsnormerna för de KAM-anslutna förbunden. Att på detta vis säkerställa utbildnings normerna.

 Välkommen att bli en del av den miljövänliga framtiden!