KAM`S VÄNNER

Blev allt det här för tungt? Men du tycker ändå det är en bra ide och något du vill stödja Unknownoch följa? Då kan du bli en KAM-VÄN.

KAM’s Vänner är tänkt för dig som är intresserad eller användare av Komplementär- och Alternativ Medicin i Sverige.

Det kan vara allt från företag, privatpersoner som är patient/konsument, allmänt intresserade av området, patientföreningar och myndighetspersoner m.fl. som vill stödja Sveriges enda Branschorganisation för komplementär- och alternativ medicin i Sverige och hålla sig informerade.

Du betalar in 150 kr på PG. 486 14 88-7

För ytterligare donationer eller begravningsgåvor till föreningen använd PG. 13 03 37-9

Tack på förhand. Föreningen bedrivs helt på ideell basis i alla led.