HUR NI ANSÖKER TILL KAM

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE KAM AUKTORISATION

Ansökningsförfarande Ansökning

Auktorisationen är öppen för alla som uppfyller KAMs auktorisationsnorm.

 • Basmedicinsk utbildning i enlighet med KAMs norm motsvarande 40 studieveckor, heltid, på högskolenivå.
 • Fullvärdigt medlemskap i ett yrkesförbund, godkänt av KAM, inom den komplementär- och alternativmedicinska sektorn med krav på adekvat och gedigen utbildning.

Ansökan

Om du vill ansöka om att bli auktoriserad Komplementär- och Alternativmedicinare måste detta ske på speciella ansökningshandlingar. De ansökningsblanketter som du behöver är:

Övriga frågor kan ställas till : auktorisation@kam.tm

Så här gör du:

 • Ta kopior på dina betyg/intyg från din basmedicin- och alternativ medicinsk behandlingsform.
 • Vidimera kopiorna.
 • Ordna med två passfoton ifall du vill få ett inplastat KAM ID-kort.
 • Ta kopia på inbetalningskvittot till din ansvarsförsäkring.
 • Fyll i blanketterna: KAM Auktorisationsansökan och KAM Kvalitetssäkringsansökan.
 • Skicka dessa papper till den utbildningsansvarige i ditt förbund.
 • Denne person skriver under blanketten och godkänner därmed din utbildning för den alternativmedicinska behandlingsformen. KAM godkänner din basmedicinska utbildning.
 • Skicka därefter in alla dessa papper till KAMs kontor

Det tar sedan cirka två månader, om handlingarna är fullständiga, innan du erhåller din auktorisation per postförskott. Auktorisationsrådet har sammanträde fyra gånger per år. Auktorisationsbevis, samt information om KAM

 • Kvalitetssäkringsmärke giltigt innevarande period (1 juli – 30 juni)
 • Inplastat KAM ID-kort om du har bifogat två fotografier i pass-format

KAM KVALITETSSÄKRING

Ansökningsförfarande.

Kvalitetssäkringen är ingen försäkring utan innebär en årlig, frivillig, avgiftsbelagd kontroll av de auktoriserade.

En kvalitetssäkrad yrkesutövare får ha uppgifter om sitt företag på KAMs hemsida och vara med i den årliga KAM-katalogen.

För att bli kvalitetssäkrad ska du

 • Vara Auktoriserad Komplementär- och Alternativmedicinare eller Auktoriserad Kroppsterapeut
 • Vara medlem i ett av KAM godkänt yrkesförbund
 • Inneha ansvarsförsäkring
 • Följa KAMs etiska regler samt för branschen tillämpliga lagar och regler

Ansökan kvalitetssäkring

Om du redan är auktoriserad

Om du vill kvalitetssäkra dig fyller du i ansökningsblanketten och skickar den till KAM tillsammans med kopia på inbetalningskvittot på din ansvarsförsäkring. Du får en faktura på den årliga kvalitetssäkringsavgiften när din ansökan är godkänd. När avgiften kommit KAM tillhanda får du det giltiga kvalitetssäkringsmärket för perioden 1/7 – 30/6 per post. Detta ska fästas på ditt auktorisationsbevis.

Om du vill ha ett KAM ID-kort skickar du även med två passfotografier med ditt namn på baksidan. Du får då ett inplastat KAM ID-kort. Vid kvalitetssäkringen får du ett litet årsmärke att fästa på ID-kortet.

Om du samtidigt ansöker om auktorisation

Då gäller samma som ovan, förutom att avgiften för innevarande period (1/7 – 30/6) ingår i den avgift du betalar för auktorisationen. Dina kvalitetssäkringsmärken och ev KAM ID-kort skickas tillsammans med auktorisationen mot postförskott. Rutiner som gäller vid en auktorisation.

Om du redan är kvalitetssäkrad

Då får du varje år, i maj, en faktura samt ett registerutdrag. Du meddelar eventuella ändringar och betalar in avgiften. När avgiften kommit KAM tillhanda får du det giltiga kvalitetssäkringsmärket för perioden 1/7 – 30/6, per post. Detta ska fästas på auktorisationsbeviset. Du får även ett litet märke att fästa på ditt KAM ID-kort.

De ansökningshandlingar som du behöver är:

 • KAM Kvalitetssäkringsansökan
 • Avgifter

Som Auktoriserad och kvalitetssäkrad Komplementär- och Alternativmedicinare eller Auktoriserad & kvalitetssäkrad Kroppsterapeut får du följande:

Marknadsförings draghjälp

 • Du får ett aktuellt auktorisationsbevis att visa upp för myndigheter, media och allmänhet.
 • Plats på KAMs hemsida under auktoriserade och kvalitetssäkrade Komplementär- och Alternativmedicinare samt Kroppsterapeuter.
 • Plats i KAMs katalog ”Förteckning över KAM auktoriserade Komplementär- och Alternativmedcinare och Kroppsterapeuter” som distribueras bl a vid förfrågningar.
 • Information om KAMs annonsering och införande i media
 • Kontakter för professionell hjälp med egen marknadsföring i form av layout och tryck.
 • På visitkort/annonser m.m. visa upp en kvalitetssäkring från KAM genom att du kan använda KAMs logga i din marknadsföring.

Information och kontakter

 • Förteckning över vilka som sitter i KAMs styrelse, verkställande utskott samt råd, utskott och arbetsgrupper
 • Löpande information
 • Hjälp i försäkringsfrågor
 • En kontaktperson för auktorisations- och kvalitetssäkringsfrågor
 • KAMs etiska regler
 • Information från KAMs Ansvarsnämnd och Etiskt råd
 • KAM katalog som går att skriva ut från KAMs hemsida
 • Informationsblad om KAMs vänner
 • Lista över fonder som patienter kan söka för att erhålla ekonomisk hjälp till komplementär- och alternativmedicinsk behandling
 • KAMs hemsida

Övriga frågor ställer du till  auktorisation@kam.tm