MEDLEMSFÖRBUND i KAM

KAM består även av  Förbund inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige. Den kompetens som finns för de enskilda terapiformer i respektive förbund behövs vid den nationella och internationella diskussionen med myndigheter och organisationer.

KAM bilder 2004 001

Förbund inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige kan bli medlem i KAM.

Förbunden besitter ovärdeliga kunskaper om sina respektive terapiformer, t ex homeopati, akupunktur, etc. Dessa kunskaper behövs vid diskussioner   med myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt.

Eftersom KAM är en remissinstans till statliga organ som Socialdepartementet, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket samt världshälsoorganisationen WHO behöver vi all den kunskap som förbunden och dess medlemmar har, för att i våra svar ge en bild av vad den svenska Komplementär- och alternativmedicinen tycker.

Medlemsförbund förbinder sig att ställa krav på att de enskildt yrkesverksamma terapeuterna har ansvarsförsäkring och följer KAM’s etiksa regler samt ansvarar för att medlemmarna lyder gällande regler för auktorisation, kvalitetssäkring och registerföring.

FÖRBUND I KAM

SFRF – Svenska Fotzon- och Reflexologiförbundet SFRF
www.zonterapi.nu
Förbundsordförande
Stefan Bokström
TFN: 035-18 82 65

SNS – Svenska Naturmedicinsks Sällskapet sns
www.sns.nu
Förbundsordförande
Cathrine Jonsson
TFN: 0706-53 69 55

NMTF – NäringsMedicinska TerapeutFörbundet
www.nmtf.se
Förbundsordförande
Anette Lüning
TFN: 0735-45 00 48

SHR – Svenska Homeopaters Riksförbund        SHR-logotyp
www.svenskahomeopater.se
Förbundsordförande
Irèn Svensson Nylèn
TFN: 070-582 12 11

NHF – Nordiska HomeopatFörbundet
www.nhf-homeopati.se
Förbundsordförande
Ingegerd Berggren
TFN: 070-733 18 05
 
Nyfiken, här kommer mer….

MEDLEMSKRAV till FÖRBUND och ASSOCIERADE FÖRBUND

1. Beviljas görs ett förbund som på seriös (dokumenterad) grund verkar inom komplementär- alternativmedicin. I övrigt av styrelsemötet beslut bedöms kunna tillföra KAM ett gott samarbete. Förbundets medlemmar skall vara välutbildade i basmedicin och sina terapeutiska behandlingsmetoder.

2. Förbundet åtager sig därmed att bidra till branschens utveckling genom samverkan mellan de olika medlemsförbunden. Ett medlemsförbund har genom sitt medlemsskap åtagit sig eftersträva att upprätthålla sin egen höga kvalitet genom t ex:

att – bevaka utvecklingen inom sitt eget förbundsområde
att – informera KAM i allt som kommer till förbundets kännedom om frågor som kan påverka branschens arbetsvillkor samt om större nyheter inom den egna terapin
att – övervaka så att de egna yrkesutövarna i förbundet
att – arbetar enligt KAM:s stadgar
att – deras medlemmar har en ansvarsförsäkring
att – förbundet och dess medlemmar följer KAM:s etiska regler
att – yrkesutövarna i övrigt bedriver ett seriöst arbete
att – genom sina styrelsemedlemmar och förtroendevalda bidra till arbetet i KAM.

Ansökningsregler

KAM:s stadgar § 4. ”Som medlem i KAM kan antas förbund som organiserar yrkesverksamma komplementär- och alternativmedicinare med adekvat och gedigen utbildning inom komplementär- och alternativmedicin samt förbundet av skolor som utbildar sådana terapeuter.”

 1. Sökanden ska vara ett yrkesförbund vars yrkesverksamma medlemmar har lägst motsvarande 20 högskolepoäng i basmedicinska studier i enlighet med KAM:s norm.
 2. Ansökan med presentation av förbundet ska göras skriftligt och innehålla:
  • Ansökan
  • Förbundets stadgar
  • Datum då förbundet bildades
  • Uppgifter om den typ av verksamhet som medlemmarna bedriver
  • Vilken basmedicinsk utbildning och nivå som krävs för medlemskap
  • Vilken terapiutbildning och nivå som krävs för medlemskap
  • Uppgifter om ansvarsförsäkring och andra försäkringar
  • Uppgifter om etiska regler
  • Den/de skolor som uppfyller förbundets krav
  • Uppgifter om antalet medlemmar- ev. olika medlemsformer, som ex.vis studiemedlemmar
  • Styrelsens sammansättning

ASSOCIERADE MEDLEMSFÖRBUND

Som stödförbund till KAM antas yrkesförbund som uppfyller samma krav som fullvärdiga medlemmar, men som ej uppfyller basmedicin motsvarande 20 högskolepoäng i enlighet med KAM:s norm.

Välkommen med er medlemsansökan redan i dag. Tillsammans är vi starka!