AUKTORISATION & KVALITETSSÄKRING

 

För närvarande har KAM två olika auktorisationer:

KAM AUKTORISERAD & KVALITETSSÄKRAD KROPPSTERAPEUT

Med en basmedicinsk utbildning motsvarande minst 20 studieveckor, heltid, på högskolenivå, i enlighet med den norm KAM har tagit fram, samt utbildning i någon kroppsterapi.

Från och med 2007-07-01 beräknas högskolepoäng 1.5 * 20 veckor = 30 hp/ects,
Jämfört med tidigare 1 * 20 = 20 akademiska poäng. Studietiden är densamma.

KAM AUKTORISERAD & KVALITETSSÄKRAD KOMPLEMENTÄR- OCH ALTERNATIVMEDICINARE

Med en basmedicinsk utbildning motsvarande minst 40 studieveckor, heltid, på högskolenivå i enlighet med den norm KAM har tagit fram, samt utbildning i någon komplementär- och alternativmedicinsk behandlingsform.

Från och med 2007-07-01 beräknas högskolepoäng  1.5 * 40 veckor = 60 hp/ects,
Jämfört med tidigare 1 * 40 = 40 akademiska poäng. Studietiden är densamma.

KAMS KVALITETSSÄKRING

KAMs årliga, frivillga, avgiftsbelagda kvalitetssäkring innebär att yrkesutövaren är:

  • är auktoriserad av KAM
  • är medlem i ett av KAM godkänt yrkesförbund
  • är ansvarsförsäkring
  • är att förbinder sig att följa KAMs etiska regler samt för branschen tillämpliga lagar och förordningar

Auktorisationen och medlemskapet i ett yrkesförbund garanterar att yrkesutövaren har den utbildningsnivå som KAM bedömer som nödvändig.

En yrkesutövare med KAMs kvalitetssäkring har ett auktorisationsbevis på vilket den årliga kvalitetssäkringsdekalen fästs. En dekal fästs även på det KAM ID-kort som vissa yrkesutövare har.

Har du ytterligare frågor? kontakta oss via auktorisation@kam.tm