KAM

                                                kam_logga.jpg

KAM är en branschorganisation
för yrkesverksamma terapeuter och förbund
inom komplementär- och alternativmedicinska sektorn.

KAM arbetar för att stärka komplementär/alternativmedicinens
position på hälsovårdsmarknaden i Sverige.

KAM är ett kunskapscenter med expertis och sakkunskap inom
traditionell medicin/komplementär och alternativ medicin (TM/KAM).

KAM är en officiell remissinstans, och har nu fått ett uppdrag
att inlämna ett remissvar angående "Läkemdelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel".

Ladda hem remissen som PDF här!

 

Yrkesverksam terapuet

KAM auktoriserar och Kvalitetssäkrar yrkesverksamma terapeuter inom komlementär- och alternativmedicin i Sverige, för att kunna garantera konsumenter/patienter en trygghet i val av terapuet.

 

Läs mer »

 

förbund

KAM består även av  Förbund inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige. Den kompetens som finns för de enskilda terapiformer i respektive förbund behövs vid den nationella och internationella diskussionen med myndigheter och organisationer.

 

Läs mer »

 

 

 

Copyright | Hemsida med Sitoo